Algemene Voorwaarden - Geluk zit in jou

Geluk zit in jou - is de overkoepelende marketingnaam voor diverse live en online trainingen, masterclasses, workshops, groepssessies, bedrijfssessies en individuele sessies voor persoonlijke verandertrajecten. Iedere deelnemer aan een dienst van Gelukzitinjou stemt in met de bepalingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van het persoonlijke verandertraject naar keuze.

Dit kunnen zijn de algemene voorwaarden van Ikveranderwel.nl voor mensen die graag zonder dieet op hun streefgewicht komen, de algemene voorwaarden van Ikstopwel.nl voor mensen die graag willen stoppen met roken en de algemene voorwaarden van ikslaapwel.nl voor mensen die graag probleemloos van hun nachtrust willen genieten.


De betreffende algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de aangegeven websites, dezelfde websites waar de deelnemers aan deze programma's zich hebben ingeschreven.


Aansprakelijkheid

Gelukzitinjou spant zich in om producten en diensten voor iedere deelnemer/afnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het deelnemen aan of bezoeken van een online programma, workshop, masterclass, bedrijfssessie of groepssessie is op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een evenement, dan is Gelukzitinjou alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Gelukzitinjou zelf is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Gelukzitinjou is verzekerd. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Gelukzitinjou, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Gelukzitinjou is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht tijdens een groepssessie, bedrijfssessie, workshop of masterclass.